Personalni boshqarishning konseptual asoslari

4,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 34 bet

Hajmi: 46.00 kB

Reja:
1. Personalni boshqarish – fan sifatida
2. Personalni boshqarishning mohiyati va maqsadlari
3. Personalni boshqarish va ishlab chiqarishning o’zaro aloqadorligi
4. Boshqaruv rivojlanishining bosqichlari
5. Personalni boshqarishning hozirgi davr yo’nalishlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar