Personalni rivojlantirish

4,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 86 bet

Hajmi: 94.70 kB

Reja:
1. Ishchi kuchi sifatini oshirish
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi – uzluksiz ta’limning «O’zbek modeli»
3. Personalning uzluksiz ta’limini tashkil etish
4. Masofadan turib o’qitish
5. Personalni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
6. Uzluksiz ta’limning o’quv-moddiy negizi va o’quv-uslubiy ta’minoti
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar