Qadimgi Yunoniston va qadimgi Rim falsafasi

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 24 slayd

Hajmi: 378.00 kB

Bo'lim:

Qadimgi davr falsafasining yana bir silsilasi Yunoniston va Rimga tegishlidir. Bu davrdagi falsafiy qarashlar – antik davr falsafasi deb yuritiladi. Unda Milet falsafiy maktabi, Eley falsafiy maktabi, Suqrot, Pifagor, Aflotun, Arastu va boshqalarning falsafiy – ilmiy, ijtimoiy – ahloqiy ta’limоtlari o’rganiladi.