Qimmatli qog’ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi to’g’risida

2,090 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 18.30 kB

O’zbekiston Respublikasida davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash qo’mitasi qoshida qimmatli qog’ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining (30 mart 1996 y.) qaroriga binoan maxsus markaz tashkil etildi.
Markaz yuridik shaxs bo’lib o’z faoliyatini O’zbekiston Respublikasi konstitusiyasi Oliy majlisning tegishli xujjatlari O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga shuningdek o’zining nizomiga binoan olib boradi.