Qimmatli qog’ozlar bozori

2,090 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 1 bet

Hajmi: 10.70 kB

Qimmatli qog’ozlar bozori savdo kapitalining rivojlanish bo’sag’asida paydo bo’lgan va ko’pgina g’arb mamlakatlarida xo’jalik mexanizmining barqaror, ajralmas qismi sifatida amal qiladi. Respublikamizda bu bozor davlat korxonalarini xususiylashtirishning boshlanishi bilan vujudga keladi. Bu bozorning o’ziga xos xususiyati shundaki unda muomalada bo’ladigan tovar – bu qimmatli qog’ozlardir.
Qimmatli qog’ozlar bozori moliya bozorining ajralmas qismi sifatida:
– pul jamgarmalarini bir joyga to’plashga va ularni keyinchalik xalq xo’jaligiga investisiya qilishga;
– bank tizimidagi kreditni to’ldirishga (ma’lumki, tijorat banklari kreditni bir yildan ortiq muddatga bermaydi).