Qimmatli qog’ozlar bozorida savdo qilishning asosiy usullari

2,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 15.10 kB

Qimmatli qog’ozlar bozorida savdo qilishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:
– barcha potensial investorlarning mablag’larini foydali tarzda joylashtirishlari uchun ularga shart-sharoit yaratib berish;
– qimmatli qog’ozlar bozorida tuziladigan bitimlarning ixtiyoriyligi;
– erkin raqobat yo’lidagi to’siqlarni bartaraf etish;
– narxlarni real tarkib topadigan talab va taklif asosida belgilash;
– qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risidagi qonun hujjatlariga uning barcha qatnashchilarining qat’iy rioya etishi;
– birja va birjadan tashqari operatsiyalar, kotirovkalar, emitentlarning moliyaviy holati to’g’risidagi axborot oshkor etilishining shartligi;
– o’z faoliyatini qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirayotgan barcha investorlar va emitentlar uchun bozordan foydalanish mumkinligi;
– qimmatli qog’ozlar va ularning emitentlariga doir axborotni to’la oshkora etilishini, oshkoralikni va bu axborotdan barcha qatnashchilar foydalana olishini ta’minlash;
– investorlar va emitentlarning manfaatlarini himoya qilish;
– qimmatli qog’ozlar bozorida tovlamachilik va boshqa noqonuniy faoliyatni ta’qiqlash hamda ta’kib qilish.