Qishloq xo’jaligini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ahamiyati

4,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 81.00 kB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH.
I-BOB. QISHLOQ XO’JALIGINI IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI.
1.1. Qishloq xo’jaligida islohatlarni chuqurlashtirishda fermer xo’jaligining o’rni.
II-BOB. BOZOR IQTISODIYOTIGA O’TISH DAVRIDA O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI HOLATI.
2.1. Zamonaviy qishloq xo’jaligi ishlab chiqarish jarayoni asosilari va kadrlar tarkibining o’rni.
III-BOB. QISHLOQ XO’JALIGINI RIVOJLANTIRISH USTUVOR YO’NALISHLARI.
3.1. Qishloq xo’jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo’yicha Respublikada amalga oshirilayotgan ishlar.
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.