Qushlarning skeleti va muskullarining tuzilishi

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 65.20 kB

Skeleti. Qushlarning skeleti bosh, umurtqa pog’onasi, qanot, oyoq hamda yelka va chanoq kamarlaridan iborat. Skeletning tuzilishi qushlarning uchishga moslashganligini aks ettiradi. Chunki ular suyaklarining ichida havo bo’lganligi tufayli juda yengil bo’Iadi. Ucholmaydigan va suvda yashaydigan qushlarning suyagi og’ir bo’Iadi. Bir qancha suyaklar qo’shilib o’sganligi sababli qushlar skeleti sudralib yuruvchilarnikiga nisbatan ancha pishiq va mustahkam bo’ladi.