RESPUBLIKA QISHLOQ XO’JALIGINI JAMOALASHTIRISH VA UNING OQIBATLARI

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 17.40 kB

Sovetlar hokimiyatining o’tgan asrning 20-30-yillarida amalga oshirgan ma’muriy buyruqbozlik va zo’ravonlik siyosatining yorqin ifodasi qishloqda o’tkazilgan jamoalashtirish jarayonida namoyon bo’ldi.