Sanoat siyosatining mohiyati va uni amalga oshirish uchun keltiriladigan dalillar

1,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 149.00 kB

Reja:
1) Rivojlangan mamlakatlarda sanoat siyosatini amalga oshirishning maqsadi
2) Rivojlangan mamlakatlarda sanoat siyosatini amalga oshirishning asosiy instrumentlari
3) Rivojlangan mamlakatlarda yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlanishini davlat tomonidan rag’batlantirish zaruratini asoslab bering
4) Brander-Spenser tahlili natijalarini qisqacha yoriting (nomukammal raqobat va tashqi savdo strategiyasi)