Sanoatning rivojlanishi

6,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 23 bet

Hajmi: 58.60 kB

Format: DOCX

REJA
KIRISH
ASOSIY QISM
1- BOB. Sanoat tarmoqlarini rivojlantirish
1.1. Sanoat rivojlanishi nazariyalari va strukturaviy o’zgarishlar
1.2. Sanoatning rivojlanishida TMKlarning o’rni
2-BOB. Og’ir va yengil sanoat turlari
2.1. Metallurgiya sanoati
2.2. Mashinasozlik sanoatini rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar
2.3. Tekstil va oziq-ovqat sanoati
3-BOB. AQSH sanoatining ixtisoslashuvi
3.1. Xalqaro mehnat taqsimotiga AQSH sanoatining ixtisoslashuvi
3.2. AQSH sanoati ixtisoslashuvining shakllanishi
XULOSA
Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari