Saqlanish qonuni. Energiya, ish va quvvat

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 26.20 kB

Bo'lim:

U yoki bu nazariyaning, tajriba natijalarining tugriligi aynan shu qonunlarning bajarilishiga qarab tekshiriladi.
Bu qonunlar nimalarga tayanib kiritilgan? Modomiki, mate­riyaning harakati makon va zamonda ro’y berar ekan, bu universal qonunlar ham makon va zamonga tayangan, ya’ni ularning biror xossasiga asoslangan bo’lmog’i kerak. Bu xossalar: makonning, ya’ni fazoning bir jinsliligi va izotropligi, zamonning, ya’ni vaqtning esa bir jinsliligidir.