Savdo bo’yicha xalqaro iqtisodiy muzokaralarda amaliyot va tajriba (Braziliya misolida)

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 17.30 kB

Jahon xo’jaligi rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlaridan biri – bu xalqaro iqtisodiy muzokaralarning intensiv rivojlanib borishi hisoblanadi. Bu esa, mamlakatlar, mamlakatlar guruhi, alohida firma va korxonalar o’rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi tobora chuqurlashuvi bilan izohlanadi. Ushbu holat jahon bozorida, shuningdek, uning turli segmentlarida yuzaga kelayotgan konyukturaviy o’zgarishlar harqanday davlatni jahon bozorida faollashishga, bunda tashqi savdoni tartibga solish, nazorat-qilish va qo’llab-quvvatlash vositalari hamda dastaklaridan har qachongidan ham ko’proq unumli foydalanishga undamoqda. Shuni alohida ta’kidlab o’tish joizki Braziliya kabi rivojlanayotgan davlatlar ham xalqaro iqtisodiy, savdo muzokaralarini olib borishda o’zining yo’nalishlarini keng miqyosda rivojlantirib, ta’sirchanligini oshirmoqda