Sayyoramizdagi asosiy hayot muhitlar

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 16.90 kB

Yer sayyorasi – turfa olamdagi insonlar hayoti uchtuz birdan-bir makon hisobla­nadi. Hayot mavjud bo’Igan o`zga fazoviy unsur, hozircha, aniqlanganicha yo`q. Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, tirik organizmlar suv (gidrosfera), Yerning sirtqi qobig`i – tuprog`u-zamin (litosfera), havo (atmosfera)da keng tarqalgan. Bularning baliga Quyosh quvvat berib turadi. Uni 5 asosiy hayotiy omil deyish mumkin.