Sovet hokimiyatining O’zbekistonda amalga oshirgan ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy tadbirlarining mustamlachilik mohiyati

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 14 bet

Hajmi: 21.70 kB

Reja:
1. 20-yillardagi ijtimoiy siyosiy vaziyat. O’rta Osiyoda milliy – hududiy chegaralashning o’tkazilishi. O’zbekiston SSRning tashkil topishi.
2. O’zbekistondagi iqtisodiy ahvol. O’lkani sanoatlashtirish. Qishloq xo’jaligini jamoalashtirish siyosati va uning oqibatlari.
3. 20 – 30 – yillarda O’zbekiston madaniy hayotidagi qaramlik va uning oqibatlari. Madaniy hayotdagi islohotlar.
4. Sovet hokimiyatining o’lkamiz da yuritgan qatag’onlik siyosati va uning oqibatlari. Qonun va inson huquqlarining poymol etilishi.