Sport kurashida musobaqalashuv faoliyatini nazorat qilish va tahlil etish

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 13 bet

Hajmi: 26.00 kB

Reja:
1. Umumiy tushuncha va qoidalar.
2. Texnik – taktik tayyorgarlik (T.T.T.) ko’rsatkichlari sistemasining tuzilishi.
3. Guruh ko’rsatkichlari va umumlashtirilgan ko’rsatkichlar.
4. Kurashda texnik – taktik harakatlarni yozib berish sistemasi.
5. Texnik – taktik tayyorgarlik ko’rsatkichlarini o’ziga xos xususiyatlari.
6. Pedagogik tuzatishlarni ishlab chiqish yuzasidan tavsiyalar.
7. Chiniqishdagi qo’shimcha hollarni nazorat qilish.
8. Ortirilgan topshiriqlarning koordinatsional murakkabligi.
9. Kurash sohasida ko’p yillarga mo’ljallab sport o’rinbosarlar tayyorlash.
10. Adabiyotlar.