Tabiatni o`rganishda fizikaning o`rni va uning boshqa fanlar taraqqiyotidagi ahamiyati

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 11.80 kB

Bo'lim:

Fizika tabiat hodisalarining eng sodda va shu bilan birga eng umumiy qonunlarini, materiyaning xossalari, tuzilishi va uning harakat qonunlarini o`rganadigan fandir.
Fizika so`zi yunoncha «phusis»-tabiat so`zidan olingan bo`lib, uning qonunlari barcha tabiatshunoslik bilimlarining asosida yotadi. SHuning uchun ham uni uzoq vaqt tabiat falsafasi xam deb ataganlar.