Tabiiy boyliklar va ulardan foydalanish yo’llari haqida qisqacha ma`lumot

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 11.10 kB

Tabiatning har bir komponentlari alohoda-alohida bir-biridan ajralgan holda mavjud emas. Ular bir-biriga ta`sir ko’rsatib, organik bog’langan holda mavjuddir. Shuning uchun ham ayrim turlarning u yoki bu sabablarga ko’ra qirilib ketishi o’z navbatida bio-geotsenozga kiruvchi boshqa turlarning o’zaro munosabatlariga salbiy ta`sir ko’rsatadi. Masalan, biogeotsenozdagi birorta o’simlik turining qirilib ketishi, o’z navbatida shu o’simlik bilan bog’liq bo’lgan 4-6 ta hasharot va boshqa xayvonlarning kamayishiga olib keladi.