Tabiiy resurslardan foydalanish

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 9 bet

Hajmi: 18.80 kB

Reja:
1. Tabiiy resurslardan foydalanish limitlari
2. Tarmoq atrof tabiiy muhitga yul qo’yiladigan darajadagi ta’sir ko’rsatish me’yorlari
3. Tizimli yondoshish usuli
4. Tajriba (eksperiment) usuli
5. Tabiat yodgorliklari
6. Tabiiy bog’lar
7. Tabiiy resurs (zaxira)
8. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish
9. Ta’sir ko’rsatish
10. Texnikaviy-tashkiliy ko’rsatkich
11. Texnologik ko’rsatkich
12. Tibbiyot ko’rsatkichi
13. Tuproq bonitirovkasi
14. Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish tadbirlarini amalga oshirish