Tadbirkorlik faoliyati, uning asosiy belgilari va shakllari

5,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 28 bet

Hajmi: 506.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
1 BOB. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanishi
1.1. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi
1.2. Tadbirkorlik faoliyati rivojlanish shart-sharoitlari
2 BOB. Tadbirkorlik faoliyatining shakllarining mamlakatlararo rivojlanish tendensiyalari
2.1. Rivojlangan mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati
2.2. Rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiyotiga tadbirkorlik faoliyatining ta’siri
3 BOB. O’zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyati shakllarining rivojlanishi
3.1. O’zbekiston Respublikasida tadbirkorlikning rivojlanish bosqichlari
3.2. O’zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotdagi o’rni
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati