Tafakkurning asosi mantiqiy shakllari: xulosa chiqarish

1,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 25 bet

Hajmi: 76.30 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Xulosa chiqarishning umumiy mantiqiy tavsifi.
2. Xulosa chiqarishning asosiy turlari.
a) deduktiv xulosa chiqarish;
b) induktiv xulosa chiqarish;
v) analogik xulosa chiqarish.