Tafakkurning asosiy shakllari: tushuncha, hukm

2,799 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 20 slayd

Hajmi: 99.90 kB

Reja:
1. Tushuncha, uning mazmuni va hajmi.
2. Tushuncha turlari va ular o’rtasidagi munosabatlar. Tushunchalar bilan olib boriladigan mantiqiy amallar.
3. Hukm tarkibi va uning asosiy turlari.
4. Hukmlar o’rtasidagi munosabatlar.