Talab va taklif elastikligi

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 14 slayd

Hajmi: 605.00 kB

Reja:
1. Elastiklik va uning turlari.
2. Nuqtasimon va yoysimon elistik, ularni hisoblash.
3. Daromadga ko’ra talab elastikligi va kesishgan talab elastikligi.
4. Soliq yukini iste’molchi va ishlab chiqaruvchi o’rtasida taqsimlanishini elastiklik nazariyasiga ko’ra tahlili.