Ta’lim tizimi va undagi ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar

1,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 16 bet

Hajmi: 28.10 kB

Yuklangan vaqti: 03/02/2019
Bo'lim:

Reja:
Kirish
1. Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi va uni kadrlar tayyorlashdagi roli
2.O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag’laridan ta’limga ajratiladigan mablag’lar
3.Ta’lim tizimi va ijtimoiy xizmatlarda tutgan o’rni
4. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ta’lim tizimini rivojlantirish yo’llari
5. Ta’lim sifatiga erishishda pedagogik texnologiyalar
6.Ta’lim tizimining uzluksizligi va unda sifat jihatlariga erishish
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar