Ta’lim tizimi

6,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 33 slayd

Hajmi: 513.00 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi va uni kadrlar tayyorlashdagi roli.
2. Ta’lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarish.
3. Ta’lim tizimi va ijtimoiy xizmatlarda tutgan o’rni.
4. Ta’lim tizimini rivojlantirish yo’llari.
5. Ta’lim sifatiga erishishda pedagogik texnologiyalar.
6. Ta’lim tizimining uzluksizligi va unda sifat jihatlariga erishish.