Tarbiya nazariyasi

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 25 bet

Hajmi: 59.60 kB

Reja:
1. Buyuk allomalarimizni tarbiya sohasidagi pedagogik qarashlari.
2. Tarbiya jarayoni haqida tushuncha.
3. Tarbiya jarayonining qonuniyatlari.
4. Shaxs va uni rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar haqida tushuncha.
5. Shaxs rivojlanishida yosh va individual xususiyatlar.
6. Tarbiya usullari haqida tushuncha.
7. Tarbiya turlari.