Tashqi savdo faoliyati va uning O’zbekiston iqtisodiyotida tutgan o’rni

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 116.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
Asosiy qism
1. Tashqi iqtisodiy faoliyat va xalqaro savdo siyosati
2. Xalqaro savdo faoliyatida davlat boshqaruv vositalari
3. Davlatni tarif siyosati. Xalqaro savdoni tarif orqali boshqarishni mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri
4. O’zbekistonda tashqi savdoning rivojlanishining asosiy tendensiyalari
5. Jahon moliyaviy inqirozining O’zbekiston tashqi savdosiga ta’siri
6. O’zbekiston Respublikasini xalqaro savdo siyosati va uni asosiy strategiyasi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar