Tashqi savdo siyosati, uning O’zbekiston iqtisodiyotidagi ahamiyati

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 32 bet

Hajmi: 154.0 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I. Tashqi savdo siyosati, uning maqsadi, instrumentlari
1. Tashqi savdo siyosati mazmuni va turlari
2. Tashqi savdo siyosatining maqsadi va makroiqtisodiy ahamiyati
3. Tashqi savdo siyosati instrumentlari va harakteri
II. O’zbekiston Respublikasi tashqi savdo siyosati va uning iqtisodiy islohotlardagi o’rni
1. Tashqi savdo siyosatining iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishdagi o’rni va uni tashkil qilishning huquqiy asoslari
2. O’zbekiston Respublikasida tashqi savdo siyosati holati tahlili va uning natijalari
3. Tashqi savdo siyosatini takomillashtirish zaruriyati, muammolar va istiqbolli o’zgarishlar
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati