Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 118.00 kB

Suyak sistemasi odam skeletini tashkil qilib, uning funksiyasi ko’p qirrali. Eng muhimi gavdada u tayaneh va himoya vazifasini bajaradi. Skeletning tayaneh funksiyasi tufayli odam o’z qomatini to’g’ri tutadi. Skelet ichki organlarni, qon tomirlari va nerv sistemasini himoya qilish vazifasini ham o’taydi.