Tibbiyot ekologiyasi

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 625.00 kB

Ekologiya va inson salomatligi
Yaqin vaqtlargacha “ekologiya” atamasi faqat mutaxassislargagina ma’lum edi. Endilikda atrof-muhitga, tabiat boyliklariga e’tiborsiz bo’lishlikning butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi aniq bo’lib qoldi. So’nggi o’n, o’n besh yil ichida dunyo miqyosida ekologik vaziyat yanada og’irlashdi. Masalan, tabiat va jamiyat o’rtasidagi uzviy munosabat buzilishi natijasida daryolar tarmoqlarining qurishiga, bu holat esa namsevarlik o’simliklar olamini halokatga, hayvonot dunyosining kamayishiga, iqlim sharoitlarining o’zgarishiga olib kelmoqda. Inson bilan tabiat o’rtasidagi munosabatlar muammosini yechish zarurati tug’ildi. Shuning uchun ham ekologik vaziyatni sog’lomlashtirish asosiy ishlardan biri bo’lib qoldi.