Tilning paydo bo’lishi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 14.20 kB

Bo'lim:

Tilshonoslik yoki lingvistika tillarni o’rganuvchi fandir. Tilshunoslikning amaliy va nazariy turlari mavjud bo’lib, nazariy tilshunoslik tilning strukturasi (grammatikasi) va uning ma’nosi (semantikasini) o‘rganadi. Grammatika – morfologiya (so’zlarning tuzilishi va o’zgarishi), sintaksis (so’zlarning iboralarga va gaplarga biriktrilish qoidalari) va fonologiya (tilni abstrakt tovushlar yordamida o’rganish) fanlarini qamrab oladi.