To’lqin optika

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 14.70 kB

Bo'lim:

Yorug’lik interferensiyasi. Yorug’lik to’lqinlari. Yoruglikning korpuskulyar va to’lqin gipotezalari. Yung tajribasi. Yorug’lik to’lqinlarining kogerentligi. Kogerentlik vaqti va uzunligi. Ikki kogerent manbalardan tarqalayotgan yorug’lik interferension manzarasini hisoblash. Ekrandagi interferension manzaraning maksimum va minimum shartlari. Yupqa pardalardagi yorug’lik interferensiyasi. Nyuton halqalari. Interferometrlar. Ko’p to’lqinli interferensiyasi.