Tovar birjalarida narxning shakllanishi

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 14 bet

Hajmi: 28.60 kB

Mundarija
Kirish
Amaliy qism: tovar birjalarida narxning shakllanishi
1. Birja kotirovkalarining tushunchasi va turlari
2. Real tovar va fyuchers bitimlari narxlari orasidagi farq
3. Birja narxlari dinamikasiga ta’sir etuvchi omillar
Amaliy qism
1. Masala № 24
2. Masala № 58
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati