Tovar va tovar siyosati

1,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 13 bet

Hajmi: 31.30 kB

Bo'lim:

Reja:
1.Tovar-ehtiyojni qondirish vositasidir. Tovar haqida tushuncha.
2. Iste’mol tovarlari tipologiyasi.
3. Raqobat va tovarning raqobatbardoshligi bo’yicha tushuncha. Raqobat haqida tushuncha.
4. Tovar raqobatbardoshligini aniqlash.
5. Tovarning yashash davri va uning bosqichlari. Tovarning yashash davri.
6. Tovarning yashash davri bosqichlarini aniqlash mezoni.
7. Yangi tovar ishlab chiqarish. Yangi tovar haqida tushuncha.
8. Tovar innovatsiyasi, diversifikatsiyasi, variatsiyasi.