Transaksiya va transaksiya xarajatlari

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 13 slayd

Hajmi: 1.09 MB

Bo'lim:

Mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish tashqi iqtisodiy faoliyatning yanada rivojlanishini ta’minlaydi. Samarali bojxona siyosati esa milliy iqtisodiyotni jahon bozori kon’yunkturasining keskin o’zgarishlaridan himoya qilishga, uning jahon xo’jaligiga qo’shilishiga faol ko’maklashadi.O’zbekistonning bojxona faoliyatiga doir hamkorlik ishlarida ishtirok etishi ushbu yo’nalishdagi eng muhim qadamlardan biridir. Shu bilan bir qatorda, tashqi iqtisodiy faoliyat va bojxona ishida transaksiya xarajatlarini kamaytirish iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili sanaladi