Turli xil transport turlarining xalqaro qatnovlarda qabul qilinishi

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 21 bet

Hajmi: 49.60 kB

Reja:
1. Turli transport turlarining xalqaro qatnovlarda qabul qilish sohasining maqsadga muvofiqligi tahlili
2. Transport tizimining tarkibiy qismlari
3. Transportning fizik tarkibi
4. Xalqaro qatnovda transport ishi samaradorligi ko’rsatkichlarining ahamiyati
5. Transportning iqtisodiyot va transportdagi vazifasi
6. Transportga ehtiyoj
7. Ishlab chiqarish va iste’mol orasidagi aloqani ta’minlash
8. Transport ta’minoti
9. Transportning jismoniy qismlari