V-XII asrlarda o’zbek davlatchiligi va ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayoti

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 31.30 kB

Reja:
1. Eftaliylar davlati, undagi boshqaruv tizimi. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot. Yerga egalik munosabatlarining shakllana boshlashi.
2. Turk xoqonligi, davlat boshqaruv tizimi. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvol.
3. Arablar istilosi va hukmronligi davrida O’rta Osiyo.
4.VIII asr oxiri IX asr boshlarida O’rta Osiyodagi ijtimoiy, siyosiy ahvol. Movarounnahrda Somoniylar davlatining vujudga kelishi va uning boshqaruv tizimi.
5 O’rta Osiyoda Qoraxoniylar davlati. Undagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahvol.
6. Xorazmshoxlar davlati. Undagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot.