Valyuta bozorining mohiyati, mazmuni va iqtisodiyotda tutgan o’rni

1,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 24.20 kB

Valyuta bozorlari – bu talab va taklif asosida turli hil valyutalar oldi-sotdi qilinadigan rasmiy markazlardir. Ya’ni, valyuta bozori – bu chet el valyutasini oldi-sotdisini va chet el valyutasidagi qimmatbaxo qog’ozlarni, hamda valyutaviy kapitalni investitsiya qilish munosabatlarini amalga oshiruvchi iqtisodiy munosabatlarni namoyon qiluvchi markaz hisoblanadi.
Valyuta bozorlarining, asosan, 3 turini ko’rsatish mumkin:
1. Milliy valyuta bozori;
2. Hududiy valyuta bozori;
3. Jahon valyuta bozorlari.