Xalqaro lizing operatsiyalarini amalga oshirishning huquqiy asoslari

17,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 81 bet

Hajmi: 487.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISH
1- BOB. LIZING MUNOSABATLARINING NAZARIY ASOSLARI
1.1. Lizing tushunchasi va xususiyatlari
1.2. Lizingning iqtisodiy, tashkiliy va institutsional shaklari
1.3. Lizing va kredit loyihalarini qiyosiy moliyaviy-matematik tahlili
2-BOB. LIZING MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA JAHON TAJRIBASI
2.1. Lizing munosabatlari rivojlanish zamonaviy tendensiyalari
2.2. Xalqaro lizing operastiyalarini amalga oshirishning huquqiy asoslari
3-BOB. O’zbekiston Respublikasida lizing munosabatlarini rivojlantirish
3.1. O’zbekistonda lizing munosabatlarini rivojlantirish bo’yicha olib borilgan islohotlar tahlili
3.2. O’zbekistonda lizing bozori tahlili va taraqqiyot istiqbolari
XULOSA VA TAKLIFLAR
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
ILOVA