Xalqaro mehnat taqsimoti jahon xo’jaligining moddiy asosi sifatida

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 23 slayd

Hajmi: 754.00 kB

Reja:
1. Xalqaro mehnat taqsimotining mohiyati.
2. XMTga ta’sir qiluvchi omillar.
3. Ishlab chiqarishning xalqaro ixtisoslashuvi va kooperatsiyalashuvi.
4. XMTning zamonaviy g’arb nazariyalari.