Xalqaro multimodal logistika markazlari va erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etishning jahon amaliyoti

14,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 73 bet

Hajmi: 882.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I BOB. LOGISTIKA MARKAZLARI VA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR TASHKIL QILISH NAZARIYASI
1.1. Logistika tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati
1.2. Multimodal logistika markazlari – global iqtisodiyotning muhim bo’g’ini sifatida
1.3. Erkin iqtisodiy hududlarning tashkil topishi va ularning tasnifi
II BOB MULTIMODAL LOGISTIKA MARKAZLARI VA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR TASHKIL QILISHNING JAHON AMALIYOTI TAHLILI
2.1. Yevropada xalqaro multimodal logistika markazlari va erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish tajribasi
2.2. Osiyo mintaqasida intermodal logistika markazlari va maxsus erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish amaliyoti
2.3. Multimodal logistika markazlari va erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish amaliyotining Yevropa va Osiyo qiyosiy tahlili
III BOB O’ZBEKISTON SHAROITIDA MULTIMODAL LOGISTIKA MARKAZLARI VA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR TASHKIL ETISHDA JAHON TAJRIBASINI TATBIQ QILISH ISTIQBOLLARI.
3.1. O’zbekistonda logistika markazlari va erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish chora-tadbirlari: “Navoiy” erkin iqtisodiy-industrial hududi
3.2. Logistika markazlari va erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish milliy modelining vujudga kelishi: jahon amaliyotini qo’llash istiqbollari va natijalar
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
Ilova