Xalqaro savdoning rivojlanish nazariyalari va modellari

6,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 19 slayd

Hajmi: 143.00 kB

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning an’anaviy va eng rivojlangan ko’rinishlaridan biri tashqi savdo hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotida ro’y berayotgan xalqaro iqtisodiy munosabatlar umumiy hajmining 75-80%i tashqi savdoning ulushiga to’g’ri keladi.
Dunyoda mavjud bo’lgan har qanday mamlakat uchun tashqi savdoning roli kattadir. Iqtisodchi olim J.Saksning fikricha “dunyodagi har qanday davlatning iqtisodiy muvaffaqiyati tashqi savdoda ko’rinadi. Hozirgi kunga qadar hech bir mamlakat jahon iqtisodiy tizimidan ajralgan holda sog’lom iqtisodiyotni hosil qila olgani yo’q”.