Xalqaro Valyuta fondi (XVF) va uning Xalqaro valyuta-kredit munosabatlarini tartibga solishdagi o’rni

14,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 64 bet

Hajmi: 116.0 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
I-Bob. Valyuta institutlari faoliyatining mohiyati va afzalliklari
1.1. Valyuta institutlari tushunchasi, xususiyatlari va tasniflanishi
1.2. XVF: tarixi va tashkil etilish maqsadi
1.3. XVF: ustavi va a’zoligi
II-Bob. XVF faoliyati va uning valyuta munosabatlarini tartibga solishdagi o’rni
2.1. XVF amalga oshiradigan asosiy operatsiyalar
2.2. XVF Valyuta munosabatlarini tartibga solishdagi muammolar
2.3. XVF faoliyatini takomillashtirish
III-Bob. O’zbekiston va XVF: hamkorlikning afzalliklari
3.1. O’zbekistonning XVF ga a’zo bo’lishi
3.2. O’zbekistonda joriy Xalqaro operatsiyalar bo’yicha konvertatsiyaning ochilishi
3.3. O’zbekistonning XVF bilan hamkorlik istiqbollari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati