Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari fanidan namunaviy dastur

9,900 so'm

Dastur haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 17 ta

Ta’lim turi: Oliy ta’lim

Bilim sohasi: 340000 – Biznes boshqaruv

Yo’nalish: 341400 – Xalqaro iqtisodiyot munosabatlari

Format: .docx

Hajmi: 34.30 kB

Mundarija
1. So’z boshi
2. Ma’ruzalar mavzularining mazmuni
3. Amaliy (seminar) mashg’ulotlarining mavzulari
4. Mavzular taqsimot dasturi
5. Fanining o’quv soatlar taqsimoti
6. Fan bo’yicha nazorat tadbirlari
7. Kurs ishini yozish talablari
8. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
9. Mundarija