XORAZMIY (XIV asr)

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 9.83 kB

Shoir Xorazmiy hayoti va ijodi haqida juda kam ma’lumotlar saqlangan. «Muhabbatnoma» degan yagona asari yetib kelgan bu adibning taxallusi o‘z asarida qayd etilgan. Asar 754 (1353) yilda yozilgan bo‘lib, 10 bobdan iborat. U to‘lig‘icha hazaji musaddasi mahzuf vaznida yozilgan. Shoir bu asarda Muhammad Xo‘jabekni madh etgan, g‘azal, noma, soqiynoma, munojot. qita, masnaviy, fard kabi janrlarni jamlagan. Xorazmiy «Muhabbatnoma» ni 10 noma qildim deb aytgan holda asarni 11 noma shaklida yozib tugatadi. Adib asar yaratilgan joyini ham eslatadi.