XVII-XIX asrlar o’rtalarigacha bo’lgan davrda Turkiston xalqlarining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma’naviy hayotida Uvaysiy, Nodirabegim, Dilshodi Barno hamda Komil Xorazmiy va Ogahiyning ijtimoiy qarashlari

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 14.50 kB

Bo'lim:

XVIII asrning oxiri – XIX asrning boshlariga kelib Turkistonda mavjud Buxoro amirligi va Xiva xonligidan aloxida Qo’qon xonligi paydo bo’lib, Markaziy Osiyoda ikki xonlik va bir amirlik tashkil topdi. Bu davr siyosiy xayotida parokandalik o’zaro urushlar, bir-birlarini bosqinlar va talashlar, maxalliy xukmdorlar o’rtasida o’zaro kelishmovchiliklar davom etsa, xam, bu amirlik va xonliklarning markaziy shaxarlarida iqtisodiy va madaniy xayot xiyla yuksala boshlaydi: Xiva, Buxoro va Qo’qonda san’at, badiiy adabiyot, ayniqsa, she’riyat soxasida jonlanish yuz berib…