Yadroning bog’lanish va solishtirma bog’lanish energiyasi. Yadro kuchlari

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 16.60 kB

Bo'lim:

Yadroning massalarini eng aniq o’lchash natijalari shuni ko’rsatadiki, yadrroning tinchlikdagi massasi M uni tashkil qilgan protonlar bilan neytronlarning tinchlikdagi massalari yig’indisidan hamisha kichik bo’ladi: