Yalpi ishchi kuchi, uning bandligi va ishsizlik

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 17 slayd

Hajmi: 330.00 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Ishchi kuchini takror hosil qilish va uning xususiyatlari.
2. Ishchi kuchi bozori. Ishchi kuchi yalpi talabi va yalpi taklifi nisbati.
3. Ishsizlik va uning turlari. Ishsizlik darajasini aniqlash.
4. O’zbekistonda ishchi kuchi bandligini ta’minlash va ishsizlarni ijtimoiy himoyalash borasidagi davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari.