Yalpi milliy maxsulot, uning tarkibi, hisoblash usullari (O’zbekiston, Qozog’iston, Rossiya misolida)

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 35 bet

Hajmi: 343.00 kB

Format: DOCX

REJA:
1. Mamlakatning makroiqtisodiy holatini ifoda etuvchi ko’rsatkichlar
2. Turli iqtisodiy tizimlardagi ijtimoiy ishlab chiqarish tushunchasi
3. Ijtimoiy ishlab chiqarish natijalarini ifodalovchi ko’rsatkichlar
4. Milliy hisobchilik tizimidagi asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlarning o’zaro nisbati
5. Xalq xo’jaligi balansi tizimida ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni belgilashda qo’llanmladigan ikki hil yondashuv
6. Xalq xo’jaligi balansi tizimida ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni aniqlash
7. Yalpi milliy mahsulotning tashkil topgan qismlari
8. Yalpi milliy mahsulotni aniqlash
9. Davlatlar YaMMlarining rivojlanish ko’rsatkichlari (% larda)
10. O’zbekiston Respublikasi
11. Qozog’iston Respublikasi
12. Rossiya Federatsiyasi
13. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI