Yashash minimum. Minimal ish haqi. Iste’mol narxlari indeksi. Iste’mol savati

5,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 27 bet

Hajmi: 3.00 MB

REJA:
KIRISH
I BOB. Yashash minimumi va minimal ish haqi darajasi
1.1. Yashash minimumi nazariyasi
1.2. Minimal ish haqi darajasi
1.3. Ish haqi minimumining amaliyotda qo’llanilishi va ishchi kuchi talabi va taklifiga ta’siri
II BOB. Iste’mol narxlari indeksi
2.1. Iste’mol narxlari indeksi mohiyati
2.2. Iste’mol narxlari indeksining mamlakatimizda va xalqaro miqyosda o’zgarish dinamikasi
III BOB. Iste’mol savati
3.1. Iste’mol savati tushunchasi
3.2. Mamlakatimiz iste’mol savatining tarkibi
XULOSA
Foydalanilgan adabiyotlar